Theo quy định của pháp luật, người lao động có những quyền và nghĩa vụ gì?

0 Votes
đã hỏi 11 Tháng 3, 2015 trong Pháp luật bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,740 điểm)
sửa nội dung 16 Tháng 8, 2015 bởi coolkid

2 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 11 Tháng 3, 2015 bởi cinderella.ggemini Thiếu tá (4,871 điểm)
Trách nhiệm chính của nhân viên là tận tâm, cẩn thận với công việc và tuân thủ lệnh cấp trên, trừ khi lệnh của họ trái với pháp luật hoặc hợp đồng lao động.

Ngoài ra, các nhân viên được yêu cầu phải:

     tuân thủ quy định thời gian làm việc trong cơ quan,
     tuân thủ các nội quy lao động,
     tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc an toàn và sức khỏe làm việc (bao gồm : công việc được thực hiện theo cách thức phù hợp với các quy tắc an toàn và các quy định, đảm bảo điều kiện thích hợp của máy móc, thiết bị, công cụ ,trang thiết bị và trật tự tại nơi làm việc, ngay lập tức thông báo cho người giám sát biết khi xảy ra tai nạn hoặc những nguy hiểm có thể xảy ra cho cuộc sống hoặc sức khỏe con người),
     chú ý cho lợi ích và bảo vệ tài sản của cơ quan ,gìn giữ bí mật thông tin mà tiết lộ có thể gây thiệt hại cho người sử dụng lao động ,
     tuân thủ giữ bí mật đã được nêu trong quy định riêng;
     tuân thủ trong cơ quan các nguyên tắc cùng chung sống trong xã hội.

Nếu nhân viên không tuân thủ các trật tự được đặt ra, quy tắc làm việc, quy định về an toàn và sức khỏe và các quy định phòng cháy, người sử dụng lao động có thể áp dụng hình phạt nhân viên bằng cách cảnh cáo hoặc khiển trách.

Nếu nhân viên không tuân thủ quy định về an toàn lao động hoặc phòng cháy, bỏ việc mà không có lý do sứng đáng, xuất hiện nơi việc say rượu hoặc uống rượu trong giờ làm việc, người sử dụng lao động có thể phạt tiền nhân viên .

Ngoài ra,  nhân viên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ của mình, do lỗi đã gây ra thiệt hại cho người sử dụng lao động , thì phải chịu trách nhiệm về vật chất   (bồi thường số tiền thiệt hại, nhưng không cao hơn 3-hàng tháng lương của người lao động). Nếu nhân viên cố ý gây ra thiệt hại thì phải trả hoàn toàn chi phí sửa chữa.

Người lao động chịu trách nhiệm trả toàn bộ số tiền cho những thiệt hại, nếu người sử dụng lao động ủy thác với nghĩa vụ trả lại và thanh toán: khoản tiền, trái phiếu hoặc thể vật giá trị, các công cụ, dụng cụ hoặc các mục tương tự, cũng như thiết bị bảo hộ cá nhân như quần áo và giày dép.

Nhân viên đã ký kết một thỏa thuận không cạnh tranh, không thể thực hiện bất kỳ hoạt động cạnh tranh nào đối với người sử dụng lao động hoặc không được tuyển dụng theo hợp đồng lao động hoặc trên các cơ sở khác cho một người sử dụng lao động khác hoạt động trong cùng một lĩnh vực. Người sử dụng lao động khi bị thiệt hại do kết quả của hành vi vi phạm bởi nhân viên không thi hành đúng thỏa thuận không cạnh tranh thì có thể yêu cầu bồi thường về thiệt hại .
Các quyền cơ bản của người lao động


     Làm việc phải phù hợp với các điều khoản của hợp đồng làm việc mà các điều khoản đó không thể kém hơn so với quy định của luật lao động.
     Nhân viên có quyền được hưởng tiền lương đúng mức công bằng với công việc. Trả lương ít nhất một lần một tháng, trong thời gian cố định và được xác định trước.
     Điều kiện làm việc phải đúng theo quy định với luật bảo vệ sức khỏe lao động, vệ sinh và an toàn lao động.
     Nhân viên được nghỉ phép hàng năm, nghỉ phép không bị gián đoạn, được trả lương trong thời gian nghỉ phép, (20 ngày phép - nếu nhân viên làm việc ít hơn 10 năm, 26 ngày nếu làm việc ít nhất 10 năm).
     Người lao động có quyền bình đẳng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là đối xử bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ trong việc làm.
     Theo quy định, người sử dụng lao động không thể thông báo hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong thời kỳ mang thai, cũng như trong thời gian nghỉ đẻ.
     Nhân viên, bao gồm cả người nước ngoài, được quyền tham gia tổ chức công đoàn.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động phải có những nghĩa vụ sau:

      cho nhân viên mới nhận vào làm việc được biết với các nhiệm vụ, cách làm việc ở vị trí được chỉ định và nhân viên quyền được làm gì,
      bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, thực hiện đào tạo có hệ thống về bảo hộ lao động,
      trả tiền lương đúng thời hạn và đầy đủ,
      nhân viên có quyền biết các tài liệu và cách tính toán tiền lương của mình,
      thanh toán phù lao cho thời gian nghỉ ốm không quá 35 ngày mỗi năm,
      tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nhân viên nâng cao trình độ nghề nghiệp,
      đáp ứng trong phạm vi có thể các nhu cầu của người lao động,
      một cách khách quan và công bằng đánh giá nhân viên và kết quả công việc của họ,
      tạo điều kiện để nhân viên lập ra các tổ chức của họ,
      theo dõi, ghi tài liệu liên quan đến mối quan hệ lao động và các dữ liệu cá nhân của nhân viên,
      thôi làm việc hoặc kết thúc hợp đồng lao động phải cấp giấy chứng nhận ngay sau đó (giấy chứng nhận này không liên quan tới việc giữa nhân viên và người sử dụng lao động đã thanh toán mọi khoản với nhau chưa),
      thông báo cho nhân viên biết có quyền để kháng cáo lên tòa án lao động - tòa án lao động là gì? ,
      tôn trọng phẩm giá và các điều tốt cá nhân khác của nhân viên,
Ngoài ra, người sử dụng lao động không thể chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian nhân viên đang nghỉ phép năm cũng như khi nhân viên không có mặt nơi làm việc có lý do, nếu chưa hết hạn thời gian kết thúc hợp đồng lao động mà không cần thông báo.

Nhân viên có quyền bình đẳng trong việc thực hiện các nhiệm vụ tương tự. Không chấp nhận bất kỳ sự phân biệt đối xử khác nhau đối với người lao động về tuổi tác, khuyết tật, chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, đặc biệt là về chính trị hay tôn giáo, hoặc là thành viên tổ chức công đoàn nào.
0 Votes
đã trả lời 13 Tháng 3, 2015 bởi Hoa cát Thiếu tá (10,828 điểm)
Tuân thủ các quy định đúng pháp luật

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
2 câu trả lời 38 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 62 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 91 Lượt xem
0 Votes
10 câu trả lời 100 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 69 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 109 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 181 Lượt xem
0 Votes
4 câu trả lời 588 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 28 Lượt xem
đã hỏi 11 Tháng 3, 2015 trong Pháp luật bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,740 điểm)

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...