phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen?

0 Votes
đã hỏi 11 Tháng 3, 2015 trong Sinh học bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen?phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen?phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen?phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen?phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen?

5 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 11 Tháng 3, 2015 bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,743 điểm)
+Cho lai các cặp bố mẹ khác nhau về 1 hoặc vài cặp tính trạng thuần chủng, tương phản.
Theo dõi sự di truyền riêng lẻ của từng cẵp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.
+Dùng toán thống kê phân tích số lượng thu được để rút ra qui luật di truyền.
0 Votes
đã trả lời 17 Tháng 3, 2015 bởi Saothanggieng Thiếu tá (7,925 điểm)
Men đen dùng phương pháp phân tích giống lai có nội dung:
+ Cho lai các cặp bố mẹ khác nhau về 1 hoặc vài cặp tính trạng thuần chủng, tương phản.
+ Theo dõi sự di truyền riêng lẻ của từng cẵp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.
+ Dùng toán thống kê phân tích số lượng thu được để rút ra qui luật di truyền.
0 Votes
đã trả lời 24 Tháng 9, 2017 bởi Nguyễn Công Danh
+) xác định đối tượng nghiên cứu.

+) tạo dòng thuần chủng trước khi nghiên cứu.

+) lai các cặp bố mẹ khác nhau về một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

+) dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng.
0 Votes
đã trả lời 13 Tháng 11, 2017 bởi T.V.Chi
+ Tạo dòng thuần

+ Lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 hoặc 1 số cặp tính trạng tương phản , theo dõi sự di truyền riêng rẽ ở đời con

+ Sử dụng toán xác suất thống kê -> giả thuyết về kiểu hình

+ Tổ chức thí nghiệm để kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết
0 Votes
đã trả lời 17 Tháng 12, 2018 bởi Thuỳ Duyên
PHÂN TÍCH CÁC THẾ HỆ LAI

+)Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc một số tính trạng

+)Theo dõi sự di truyền riêng rẻ của từng cặp tính trạng đó ở con cháu

+) Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu thập đc để rút ra định luật di truyền

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
0 câu trả lời 34 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 85 Lượt xem
0 Votes
4 câu trả lời 64 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 52 Lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 3, 2015 trong Thi đại học bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 245 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 1,151 Lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 3, 2015 trong Văn học bởi Saothanggieng Thiếu tá (7,925 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 182 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 37 Lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 3, 2015 trong Sinh học bởi Saothanggieng Thiếu tá (7,925 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 13,727 Lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 3, 2015 trong Sinh học bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 3,310 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 63 Lượt xem
đã hỏi 18 Tháng 3, 2015 trong Sinh học bởi Saothanggieng Thiếu tá (7,925 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 52 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 35 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 1,011 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...