Các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước?

0 Votes
đã hỏi 13 Tháng 3, 2015 trong Pháp luật bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
sửa nội dung 9 Tháng 4, 2015 bởi Kien Kao
Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Bạn hãy nêu và phân tích ngắn gọn các quy định của Hiến pháp năm 2013 về những cách thức để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

2 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 13 Tháng 3, 2015 bởi Anh Anh Thiếu tá (9,018 điểm)
Trả lời:
Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân..” đó là sự ghi nhận của Hiến pháp về vai trò của Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, Nhân dân thông qua quyền lập hiến giao quyền lực nhà nước của mình cho Quốc hội, cho Chính phủ. Theo Điều 69 Hiến pháp năm 2013, thì Nhân dân chỉ trao cho Quốc hội ba nhóm quyền hạn và nhiệm vụ đó là: quyền hạn và nhiệm vụ về lập hiến, lập pháp; quyền hạn và nhiệm vụ về giám sát tối cao; quyền hạn và nhiệm vụ về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, Điều 6 của Hiến pháp quy định Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước không những bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước, mà còn bằng dân chủ trực tiếp thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân(Điều 29), trưng cầu về Hiến pháp(Điều 120)... Điểm mới của Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 về thực hiện quyền lực nhà nước đó là: Nhân dân trao một số quyền lực cho Quốc hội, Chính phủ thông qua dân chủ đại diện, Nhân dân giữ lại một số quyền để thực hiện dân chủ trực tiếp. Như vậy, nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mới đúng, mới bảo đảm được thực hiện đầy đủ, không rơi vào chung chung, hình thức. Và như vậy, sự thống nhất quyền lực nhà nước được hiểu là toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, tập trung thống nhất ở Nhân dân chứ không phải tập trung ở Quốc hội. Đây là vấn đề có ý nghĩa lý luận sâu sắc và thực tiễn thiết thực. Trước hết, điều đó chỉ ra rằng, quyền lực nhà nước dẫu là quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp đều có chung một nguồn gốc thống nhất là Nhân dân, đều do Nhân dân ủy quyền, giao quyền. Do vậy, nói quyền lực nhà nước là thống nhất trước tiên là sự thống nhất ở mục tiêu chính trị của Nhà nước. Cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tuy có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng đều thống nhất ở mục tiêu chính trị chung là xây dựng một “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
0 Votes
đã trả lời 17 Tháng 3, 2015 bởi huynhphoho Thiếu tá (10,852 điểm)
Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
2 câu trả lời 701 Lượt xem
+1 Vote
3 câu trả lời 639 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 369 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 130 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 60 Lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 3, 2015 trong Xã hội bởi butxaonui_113 Thiếu tá (11,628 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 62 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 178 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 728 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 61 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 911 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 73 Lượt xem
+4 Votes
16 câu trả lời 52,459 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 484 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 854 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...