Luật Cư trú quy định có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

0 Votes
đã hỏi 13 Tháng 3, 2015 trong Pháp luật bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
Luật Cư trú quy định có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm? Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gỡ trong việc chống lạm dụng quyết định về hộ khẩu làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân?

6 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 13 Tháng 3, 2015 bởi Anh Anh Thiếu tá (9,018 điểm)
Trả lời:
Một trong những quy định nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được quy định tại Điều 8, đó là các hành vi bị nghiêm cấm. Điều này quy định chín nhóm hành vi bị nghiêm cấm, để áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được thực hiện nghiêm chỉnh, không bị gây phiền hà trong khi thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú hoặc thông báo lưu trú; đồng thời cũng bảo đảm cho công tác quản lý cư trú đạt hiệu quả cao.
Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm: Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; lạm dụng quy định về hộ khẩu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; nhận hối lộ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong việc đăng ký, quản lý cư trú; thu, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệnh sổ sách, hồ sơ về cư trú; cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ về cư trú trái với quy định của pháp luật; lợi dụng quyền quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, làm giả, sửa chữa, làm sai lệnh nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú; sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm gì trong việc chống lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Cư trú và quy định chi tiết tại khoản 3, 4 Điều 3 của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
+ Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những quy định trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;
+ Khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác thuộc thẩm quyền có liên quan đến quy định về hộ khẩu phải đảm bảo đúng với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú; không được làm hạn chế quyền lợi ích hợp pháp của công dân.;
+ Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú . Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý có hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền lợi ích hợp pháp của công dân.
- Công dân có quyền phát hiện, thông báo kịp thời và giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
0 Votes
đã trả lời 3 Tháng 4, 2015 bởi Saothanggieng Thiếu tá (7,925 điểm)
Một trong những quy định nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được quy định tại Điều 8, đó là các hành vi bị nghiêm cấm. Điều này quy định chín nhóm hành vi bị nghiêm cấm, để áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân được thực hiện nghiêm chỉnh, không bị gây phiền hà trong khi thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú hoặc thông báo lưu trú; đồng thời cũng bảo đảm cho công tác quản lý cư trú đạt hiệu quả cao.
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggcggggggggggggggggg
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggcgggggggggggggggggkjh
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
0 Votes
đã trả lời 26 Tháng 6, 2018 bởi hoangdebig Thượng sỹ (1,060 điểm)
lllllllllllllllllllllllllllllllllljkhlhhbblhb

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 60 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 169 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 692 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 390 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 59 Lượt xem
0 Votes
10 câu trả lời 92 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 175 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 579 Lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,743 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 67 Lượt xem
0 Votes
4 câu trả lời 45,382 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 892 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 17 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...