.Nếu chuỗi polipeptit do gen đột biến

0 Votes
đã hỏi 3 Tháng 4, 2015 trong Chưa xếp loại bởi Khách
Nếu chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp có thêm 3 axit amin mới thì biến đổi nào xảy ra trong gen là đúng.Nếu chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp có thêm 3 axit amin mới thì biến đổi nào xảy ra trong gen là đúng.
A.    Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại3 đơn vị mã, ngoài mã mở đầu và mã kết thúc.
B.    Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại 3 cođon bất kì.
C.    Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại đơn vị mã thứ tư, tính từ mã kết thúc.
D.    Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại 2 đơn vị mã kết tiếp nhau.

2 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 3 Tháng 4, 2015 bởi Anh Anh Thiếu tá (9,018 điểm)
A.    Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại3 đơn vị mã, ngoài mã mở đầu và mã kết thúc.
0 Votes
đã trả lời 3 Tháng 4, 2015 bởi butxaonui_113 Thiếu tá (11,628 điểm)
C.    Thay 3 cặp G-X bằng 3 cặp A-T tại đơn vị mã thứ tư, tính từ mã kết thúc.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
2 câu trả lời 63 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 198 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 191 Lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 4, 2015 trong Xã hội bởi Khách
0 Votes
3 câu trả lời 1,604 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 39 Lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Chưa xếp loại bởi butxaonui_113 Thiếu tá (11,628 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 39 Lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 4, 2015 trong Chưa xếp loại bởi Khách
0 Votes
3 câu trả lời 45 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 66 Lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 4, 2015 trong Chưa xếp loại bởi Khách
0 Votes
3 câu trả lời 2,530 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 52 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 101 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 72 Lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2015 trong Xã hội bởi butxaonui_113 Thiếu tá (11,628 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 185 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 261 Lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2015 trong Xã hội bởi butxaonui_113 Thiếu tá (11,628 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 915 Lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2015 trong Xã hội bởi butxaonui_113 Thiếu tá (11,628 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 57 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 2,485 Lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 4, 2015 trong Chưa xếp loại bởi butxaonui_113 Thiếu tá (11,628 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 31 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...