Phân tích đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Dân sự?

0 Votes
đã hỏi 16 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)

Phân tích đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật Dân sự?

3 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 16 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)

Luật Dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở b́nh đẳng, độc lập của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó và có hiệu lực pháp lư trên toàn bộ lănh thổ Việt Nam.

I) Lịch sử của luật dân sự việt nam:

       Trong giai đoạn nhà nước phong kiến, luật dân sự Việt Nam không được tách ra thành một bộ luật riêng mà được t́m thấy trong các điều khoản của các bộ luật phong kiến như Lê triều h́nh luật (Luật Hồng Đức), Nguyễn triều h́nh luật (Hoàng Việt luật lệ). Đến khi người Pháp chiếm đóng Việt Nam th́ các bộ luật dân sự được áp dụng riêng rẽ ở ba kỳ lần lượt xuất hiện. Ví dụ ở Nam Kỳ th́ bộ luật dân sự Nam Kỳ giản yếu ra đời năm 1883, bộ dân luật Bắc Kỳ ra đời năm 1931 và tại Trung Kỳ là bộ dân luật Trung Kỳ (Hoàng Việt Trung Kỳ hộ luật) ra đời năm 1936. Sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, do hoàn cảnh chiến tranh với người Pháp nên chính phủ của chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn áp dụng các bộ luật dân sự này. Ngày 22 tháng 5 năm 1950, chủ tịch Hồ Chí Minh kư sắc lệnh số 97/SL để "sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật" nhằm sửa đổi một số điều trong các bộ dân luật cũ này. Tại miền bắc Việt Nam, ngày 10 tháng 7 năm 1959 ṭa án tối cao ra chỉ thị số 772/TATC để "đ́nh chỉ việc áp dụng luật pháp cũ của phong kiến đế quốc". 

0 Votes
đã trả lời 16 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
Từ thời điểm đó trở đi, tại miền bắc Việt Nam thiếu hẳn bộ luật dân sự thực thụ. Một số mảng của luật dân sự được tách ra thành các bộ luật khác như Luật hôn nhân và gia đ́nh hay các văn bản pháp quy dưới luật như thông tư, chỉ thị, nghị định, pháp lệnh. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực dân sự như thừa kế, quyền sở hữu trí tuệ v.v. không được điều chỉnh trực tiếp. Các quy định về nghĩa vụ dân sự được quy định chủ yếu là các vấn đề về nhà ở, vàng bạc, kim khí quư và đá quư v.v. và nói chung mang nặng tính chất hành chính. Có thể liệt kê một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực dân sự như: Luật hôn nhân gia đ́nh (1986), Luật Quốc tịch (1988), Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam (1988), Pháp lệnh về sở hữu công nghiệp (1989), Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế (1989), Pháp lệnh về thừa kế (1990), Pháp lệnh về Hợp đồng dân sự (1991), Pháp lệnh về nhà ở (1991) v.v. Tuy các pháp lệnh có nhiều nhưng đôi khi chồng chéo và mâu thuẫn với nhau nên đă gây ra nhiều khó khăn cho việc áp dụng pháp luật.
    Năm 1995, quốc hội nước Cộng ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ luật Dân sự (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1996). Sau 10 năm thi hành, Bộ luật Dân sự đă có nhiều hạn chế, bất cập như: một số quy định không phù hợp với sự chuyển đổi nhanh của nền kinh tế thị trường, không rơ ràng hay không đầy đủ hoặc c̣n mang tính hành chính. Nhiều bộ luật mới ra đời có các nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự Việt Nam 1995 nhưng bộ luật này lại không điều chỉnh, sửa đổi dẫn đến mâu thuẫn giữa chúng cũng như chưa có sự tương thích với các Điều ước quốc tế và thông lệ quốc tế.
0 Votes
đã trả lời 16 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
  Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Quốc hội Việt Nam đă thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi. Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2005 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2006.
    Để quản lư xă hội bằng pháp luật và không ngừng nâng cao tính thực thi của các văn bản pháp luật,tăng cường pháp chế xă hội chủ nghĩa, đảng và nhà nước ta chủ trương xây dựng một hệ thống ngày càng hoàn chỉnh phản ánh tốt hơn đường lối của đảng trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xă hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Với mục tiêu, động lực chính của sự phát triển là v́ con người ,do con người , đặt con người vào vị trí trung tâm,giải phóng sức sản xuất,khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân,mỗi tập thể lao động và của cả cộng đồng dân tộc; động viên và tạo điều kiện cho mọi người Việt Nam phát huy ư chí tự lực,tự cường,cần kiện xây dựng tổ quốc,ra sức làm giàu cho ḿnh và cho đất nước. Trong đó, mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở  và thu nhập hợp pháp.
   Hệ thống pháp luật của nhà nước cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm nhiều nghành luật, điều chỉnh các quan hệ xă hội đa dạng ,phức tạp.Trong đó ,mỗi nghành luật điều chỉnh những nhóm quan hệ xă hội nhất định. Những nhóm quan hệ xă hội do một nghành luật điều chỉnh được gọi là đối tượng điều chỉnh của ngành luật đó. Để điều chỉnh các quan hệ xă hội,nhà nước sử  dụng các biện pháp tác động khác nhau,hướng cho các quan hệ xă hội phát sinh,thay đổi,chấm dứt phù hợp với ư chí nhà nước. Phương pháp tác động của nhà nước lên các quan hệ xă hội có những đặc thù khác nhau phụ thuộc vào các quan hệ xă hội cần điều chỉnh bằng pháp luật.
 
II) Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự việt nam
    Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự Việt Nam là những nhóm quan hệ về nhân thân và tài sản trong quan hệ dân sự ,hôn nhân và gia đ́nh ,kinh doanh ,thương mại ,lao động (Điều 1 BLDS năm 2005)
    Các quan hệ dân sự là những quan hệ xă hội phát sinh một cách khách quan. Chúng tồn tại và phát triển gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xă hội loại người . Pháp luật dân sự là công cụ pháp lư của nhà nước thực hiện chức năng điều chỉnh các quan hệ dân sự, nó ra đời và tồn tại cùng với nhà nước và là một phạm trù lịch sử. Trong từng thời kỳ nó có thể chỉ là các quy định về dân sự giản đơn chưa thành một nghành luật độc lập nhưng đă có vị trí , vai tṛ tích cực trong việc điều chỉnh , bảo vệ quan hệ sở hữu, quan hệ tài sản tồn tại khách quan trong xă hội.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 1,524 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 632 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 3,221 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 110 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,218 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 2,912 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,537 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 580 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 1,449 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 206 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...