Nguồn của Luật Dân sự Việt Nam? Một văn bản pháp luật cần thoả mãn những điều kiện nào để được coi là nguồn của luật dân sự?

0 Votes
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)

Nguồn của Luật Dân sự Việt Nam? Một văn bản pháp luật cần thoả mãn những điều kiện nào để được coi là nguồn của luật dân sự?

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 20 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,070 điểm)

 Là các văn bản quy phạm pháp luật dân sự do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những trình tự luật định nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự giữa các chủ thể trong một khoảng thời gian và không gian nhất định. một văn bản được xem là nguồn của Luật Dân sự phải đáp ứng các điều kiện sau đây: chứa đựng các quy tắc xử sự để điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. văn bản không chứa đựng các quy tắc xử sự chung như bản án của Toà án thì không phải là nguồn của Luật Dân sự. Chỉ những cơ quan được pháp luật quy định mới có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật dân sự. ban hành theo đúng hình thức, trình tự, thủ tục luật định. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hình thức, thủ tục, trình tự ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. được Nhà nước bảo đảm thi hành bằng các biện pháp thích hợp, trong đó quan trọng nhất là cưỡng chế buộc thi hành và áp dụng chế tài đối với người có hành vi vi phạm pháp luật. 

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 3,849 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,282 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 117 Lượt xem
0 Votes
4 câu trả lời 2,630 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 734 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,587 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,702 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,954 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 211 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi nho thuong Đại úy (3,070 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 48 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 45 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 1,877 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...