Phân loại nguồn của Luật Dân sự Việt Nam mức độ điều chỉnh và mức độ hiệu lực pháp lý và cơ quan ban hành của văn bản quy phạm pháp luật dân sự?

0 Votes
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)

Phân loại nguồn của Luật Dân sự Việt Nam mức độ điều chỉnh và mức độ hiệu lực pháp lý và cơ quan ban hành của văn bản quy phạm pháp luật dân sự?

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 20 Tháng 4, 2015 bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)

Trên cơ sở đó, nguồn của Luật Dân sự Việt Nam bao gồm : Hiến pháp: đạo luật cơ bản của Nhà nước, do Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam ban hành, trong đó các quy định về chế độ chính trị, chế độ kinh tế và các quyền cơ bản của công dân có vị trí quan trọng có liên quan đến Luật Dân sự. Bộ Luật Dân sự và các bộ luật, đạo luật khác có liên quan đến luật dân sự như Bộ Luật Hàng hải, Luật Hàng không, Luật Thương mại, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân v.v… do Quôc hội ban hành cũng điều chỉnh các quan hệ dân sự, trong đó Bộ Luật Dân sự giữ vị trí trung tâm trong các nguồn của Luật Dân sự. Các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc thi hành Bộ Luật Dân sự cũng được coi là nguồn của Luật Dân sự. Pháp lệnh và Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Pháp lệnh thừa kế (1990), Pháp lệnh hợp đồng dân sự (1991)… Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất (năm 1994)… Nghị định của Chính phủ: phong phú và đa dạng của LDS thể hiện hầu hết các lĩnh vực mà Luật Dân sự điều chỉnh. Ví dụ như Nghị định 138/2006 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Nghị định 144/2006 về hội họp, biêu, phường , Nghị định 163/2006 về giao dịch bảo đảm, Nghị định 151/2007 về tổ hợp tác … Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ để cụ thể hoá luật, pháp lệnh, nghị định trong phạm vi, lĩnh vực Bộ, ngành quản lý là bộ phận quan trọng đối với pháp luật dân sự. Ngoài ra, các cơ quan này và các cơ quan có thẩm quyền khác có thể ban hành các văn bản liên tịch như Thông tư liên tịch. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Quyết nghị, Chỉ thị, Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành, áp dụng pháp luật dân sự: đây là loại nguồn theo nghĩa rộng của luật dân sự nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xét xử. 

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 3,216 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,523 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 113 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,536 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 34 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 2,847 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 632 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 578 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 1,218 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,444 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 96 Lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,745 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 2,907 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...