Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật dân sự?

0 Votes
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)

Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật dân sự?

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 20 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)

 Quy phạm pháp luật dân sự là quy tắc xử sự chung mang tính bắt buộc do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ dân sự và là công cụ bảo vệ, củng cố, phát triển các quan hệ xã hội trong giao lưu dân sự, thông qua việc quy định quyền và nghĩa vụ dân sự của các chủ thể tham gia quan hệ dân sự.

Các đặc điểm của quy phạm pháp luật dân sự : Có 3 bộ phận hợp thành là phần giả định, phần quy định và phần chế tài: Việc thực hiện và tuân thủ các quy phạm pháp luật dân sự được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, tổ chức cũng như các biện pháp cưỡng chế thi hành.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 1,526 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,452 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 581 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 575 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 215 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 96 Lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,745 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 148 Lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 3, 2015 trong Pháp luật bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,745 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 118 Lượt xem
đã hỏi 1 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,745 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 1,219 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 3,233 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 633 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 767 Lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 174 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...