Khái niệm và đặc điểm Quan hệ pháp luật dân sự?

0 Votes
đã hỏi 24 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
Khái niệm và đặc điểm Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Bạn nào biết trả lời giúp mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 24 Tháng 4, 2015 bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
QHPL DS là
o Hình thức pháp lý của các QH xã hội
 o Xuất hiện trên sự điều chỉnh của quy phạm PL với quan hệ xã hội của các bên tham gia có quyền và nghĩa vụ
 Là QHXH phát sinh từ lợi ích vật chất và tình thần được QPPL DS điều chỉnh
 Các bên tham gia bình đẳng – độc lập về tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ
 Được NN đảm bỏa bằng cưỡng chế ­ Đặc điểm QHPL DS o Mang tính chất QHXH nói chung  QH thuộc kiến trúc thượng tầng XH  Xuất hiện trên cơ sở quy phạm XH
  Các bên tham gia mang quyền và nghĩa vụ
 Được NN đảm bảo thực hiện  Thể hiện ý chí NN
 Phát sinh khi có 1 sự kiện pháp lý
 o Tính chất riêng
 Phát sinh trên cơ sở lợi ích vật chất hoặc tinh thần ( thực hiện thông qua thực hiện QH PLDS )
  QH mang tính ý chí
• Ý chí NN ( phù hợp QPPL )
 • Ý chí các bên tham gia ( 1 bên – 2 bên )
  Vị trí bình đẳng của những người tham gia QHPL DS : quyền và nghĩa vụ độc lập
 QHPL DS được bảo đảm và duy trì = cưỡng chế NN: các bên tham gia nếu không tự bảo vệ được quyền và nghĩa vụ thì sẽ Theo các biện pháp được PL quy định – (cở sở vẫn là hòa giải – tự thỏa thuận giữa các bên)

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 206 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,444 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,535 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 2,907 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 767 Lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 110 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,218 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 173 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 578 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 1,523 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...