Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự?

0 Votes
đã hỏi 24 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
Căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự?, thay đổi quan hệ pháp luật dân sự?, chấm dứt quan hệ pháp luật dân sự?

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 24 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
những yếu tố chung ( như quy phạm pháp luật dân sự, chủ thể)
 o Chủ thể:
 người tham gia các QH PL DS
  có quyền và nghĩa vụ trong QHPL DS đó
 Các chủ thể : • Cá nhân • Pháp nhân • Chủ thể khác ( chủ thể hạn chế ): hộ gia đình, tổ hợp tác
o Khách thể
 Cái mà QPPL DS tác động đến  ­ còn phải có sự kiện pháp lý được luật các định cho những hậu quả pháp lý nhất định o Sự kiện pháp lý
 là những sự kiện, hoàn cảnh, tình huống xảy ra trong thực tế mà các quy phạm pháp luật dân sự kết hợp vào làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quan hệ pháp luật dân sự.
 Chỉ những sự kiện làm phát sinh những hậu quả pháp lý nhất định mới là sự kiện pháp lý
  Đây là điểm khác nhau về bản chất giữa sự kiện pháp lý và sự kiện thông thường. o các sự kiện pháp lý làm căn cứ xác lập QH PL DS 1. Hành vi pháp lý hợp pháp 2. Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác 3. Sự kiện pháp lý do pháp luật quy định 4. Sáng tạo giá trị tinh thần 5. Chiếm hữu tài sản có căn cứ pháp luật 6. Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật 7. Thực hiện công việc không có ủy quyền 8. Chiếm hữu 9. Sử dụng tài sản 10. Được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật và các căn cứ khác do pháp luật quy định ( Điều 13 – Bô luật Dân sự nước CHXHCN VN. NXB Chính trị Quốc gia, năm 1995, tr.13)

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 206 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 574 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 2,907 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 28 Lượt xem
0 Votes
4 câu trả lời 2,457 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,444 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 110 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,218 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 173 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi nho thuong Đại úy (3,066 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 578 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 1,523 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,535 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...