Mọi loại tài sản đều có thể là hàng hóa được qui định tại luật thương mại và là đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa?

0 Votes
đã hỏi 25 Tháng 4, 2015 trong Pháp luật bởi hoang xuan Đại úy (3,067 điểm)
Mọi loại tài sản đều có thể là hàng hóa được qui định tại luật thương mại và là đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa? Cho mình hỏi như vậy là đúng hay sai?

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 25 Tháng 4, 2015 bởi nho thuong Đại úy (3,069 điểm)
SAI: Tài sản vô hình dưới dạng quyền sở hữu trí tuệ thì không phải là hàng hóa được qui định tại luật Thương mại và do đó sẽ không phải là đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa. Ngoài ra, tài sản nằm trong danh mục hàng hóa cấm kinh doanh cũng không phải là đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa điều chỉnh bởi Luật thương mại  (Khoản1-Điều 25 Luật thương mại ).
Điều 25. Hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hóa kinh doanh có điều kiện
1. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể danh mục hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có điều kiện và điều kiện để được kinh doanh hàng hóa đó.
2. Đối với hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có điều kiện, việc mua bán chỉ được thực hiện khi hàng hoá và các bên mua bán hàng hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 887 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 2,020 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 566 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 790 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 123 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 303 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 42 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 37 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 1,848 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...