Ngành Quan hệ quốc tế học đào tạo những gì?

0 Votes
đã hỏi 4 Tháng 5, 2015 trong Thi đại học bởi Saothanggieng Thiếu tá (7,925 điểm)
KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 136 tín chỉ (Chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng (11TC)

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 4 Tháng 5, 2015 bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN (THEO HỌC VIỆN NGOẠI GIAO)

NĂM 1    39 TC
Học kỳ I    18
Những NL cơ bản CN Mác Lênin I    2
Lịch sử văn minh thế giới    2
Đại cương văn hóa Việt Nam    2
Lý luận chung về NN & PL    2
Xã hội học đại cương    2
Logic học đại cương    2
Tin học    2
Ngoại ngữ cơ sở I    4
Giáo dục thể chất    3
      
Học kỳ II    21
Những NL cơ bản CN Mác Lênin II    3
Kinh tế vi mô I    2
Chính trị học đại cương    2
Pháp luật đại cương    2
Lịch sử ngoại giao VN    2
Lịch sử các học thuyết kinh tế    2
Tâm lý học đại cương    2
Đại cương ngoại giao    2
Ngoại ngữ cơ sở II    4
Giáo dục quốc phòng    11
      
NĂM 2    39
Học kỳ III    20
Tư tưởng Hồ Chí Minh    2
Kinh tế vĩ mô I    2
Lịch sử QHQT Cận-Hiện đại    2
Công pháp quốc tế I    2
Lịch sử kinh tế thế giới    2
Kỹ thuật xây dựng văn bản    2
Ngoại ngữ cơ sở III    4
Quan hệ kinh tế quốc tế    2
Chính sách đối ngoại VN I    2
      
Học kỳ IV    19
Đường lối CM Đảng CS Việt Nam    3
Lịch sử QHQT Hiện đại    2
Kinh tế đối ngoại VN    2
Phương pháp NCKH    2
Tư pháp quốc tế I    2
Chính sách đối ngoại VN II    2
Ngoại ngữ chuyên ngành I    4
Đàm phán quốc tế    2
      
NĂM 3    36
Học kỳ V    16
Lý luận QHQT    2
Chính sách đối ngoại VN III    2
Quan hệ giữa các nước lớn    2
Báo chí và thông tin đối ngoại    2
Các vấn đề toàn cầu    2
Ngoại ngữ chuyên ngành II    4
Biên dịch 1    2
      
Học kỳ VI    20
Ngoại ngữ chuyên ngành III    4
Nhóm kiến thức chuyên sâu tự chọn    10
Nhóm kiến thức bổ trợ tự chọn    4
Biên dịch 2    2
      
NĂM 4    22
Học kỳ VII    10
Phân tích sự kiện quốc tế    2
Chính trị quốc tế hiện đại    2
Nhóm kiến thức bổ trợ tự chọn    4
Ngoại ngữ tự chọn    2
      
Học kỳ VIII    12
Hướng nghiệp    2
Thực tập tốt nghiệp    3
Khóa luận/Thi tốt nghiệp    7

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 85 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 133 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 242 Lượt xem
đã hỏi 5 Tháng 5, 2015 trong Thi đại học bởi Hoa cát Thiếu tá (10,826 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 134 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 169 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 2,223 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 5,563 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 6 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 222 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 242 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 201 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...