Tại sao dưới thời Pháp thuộc, đa số công nhân có trình độ dân trí thấp, đa số mù chữ mà vẫn tiếp thu Chủ nghĩa Mác Lê nin, Lãnh đạo Cách mạng xuất sắc?

0 Votes
đã hỏi 5 Tháng 2, 2017 trong Lịch sử Việt Nam bởi Hiếu

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 23 Tháng 8, 2017 bởi Tâm Ân
Câu hỏi của bạn thật là hay!

Thời phong kiến nửa thuộc địa, rõ ràng thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân, làm cho dân trí của người Việt và toàn Đông Dương đi xuống thấp nhất để dễ dàng cai trị. Vật chất lương thực bị "cướp bóc" làm thành thứ phẩm cho Pháp, điển hình là nạn đói Ất Dậu năm 1945 khiến cho 2 triệu người chết.

Chính vì nhân dân ai oán khắp nơi nên khi Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội được thành lập, nhân dân Việt Nam mới cùng nhau theo tổ chức này và dốc sức đánh Pháp. Khi đã ký hiệp định Geneve, tức là Việt Minh đã có được miền Bắc từ vỹ tuyến 17 trở lên, thực ra với dân trí thấp thì vẫn chưa tiếp thu được chủ nghĩa xã hội đâu. Nhưng do những người lãnh đạo thực hành chính sách đấu tố địa chủ, khi đó nông dân làm công rất nhiều - đây là bộ phận được sự đại diện của Đảng Cộng Sản Đông Dương (Đảng ra đời vì quyền lợi của giai cấp vô sản). Dưới chính quyền mới, các địa chủ không còn tồn tại, giai cấp vô sản không còn bị bóc lột...

Các câu hỏi liên quan

+3 Votes
1 câu trả lời 78,099 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 60 Lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 2, 2015 trong Chưa xếp loại bởi sungkich3 Binh nhất (384 điểm)
0 Votes
0 câu trả lời 162 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 126 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 86 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 216 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 20 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...