chuyển câu chủ động thành câu bị động

0 Votes
đã hỏi 9 Tháng 8, 2017 trong Chưa xếp loại bởi Khách

1.Don't let others see you
2.He needn't repair the bike
3.People think he was an artist
4.It's impossible to rebuild the school
5.He let me come in
6.People said she was very intelligent
7.He doesn't need to paint the house
8.You needn't water the flowers
9.Tom used to borrow my pen
10.He had to finish his work on time
11.You needn't do all the homework
12.You ought to tell hum early
13.They don't use the room very often
14.They must widen the road to school this year
15.Have you done your homwork?
16.Did you finish uor home work early?
17.Who will Ann meet at the airport?
18.What did you do last night?
19.Who wrote this book?
20.Who has seen het at the party?
21.Who built this house?
22.Who had tell you about it?
23.Who can do this work?
24.Who will met you at the airport?
25.I can't make tea with cold water
26.Tom has taken away some of my books
27.They will hold the meeting before Tuesday
28.Open your books, please!
29.The have to repair the enginer of the car
30.The boy broke the window and took away some picture
31.A man I know told me about it
32.No one believes his story

Câu trả lời của bạn

Không trả lời lại câu của người khác, không viết những câu vô nghĩa!

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
0 câu trả lời 9 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 98 Lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 12, 2016 trong Sinh học bởi Khách
0 Votes
2 câu trả lời 69 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 42 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 15 Lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 5 trong Chưa xếp loại bởi khả tú
0 Votes
0 câu trả lời 9 Lượt xem
0 Votes
5 câu trả lời 29 Lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 3, 2015 trong Xã hội bởi huynhphoho Thiếu tá (10,853 điểm)

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...