Nếu gọi n là số cặp gen dị hợp (các gen phân li độc lập) thì theo Menđen các công thức tổ hợp về số loại giao tử, số hợp tử, số kiểu gen, số kiểu hình được viết ntn ?

0 Votes
đã hỏi 7 Tháng 12, 2017 trong Chưa xếp loại bởi Tình
Tôi đang rất cần câu trả lời :<

Câu trả lời của bạn

Không trả lời lại câu của người khác, không viết những câu vô nghĩa!

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.