2/9.10+2/10.11+2/11.12+...+2/98.99

0 Votes
đã hỏi 28 Tháng 3 trong Chưa xếp loại bởi Khách

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 29 Tháng 3 bởi dotorp (36 điểm)
Phân tích mỗi phân số thành hiệu 2 phân số:

2/9.10 = 2/9 - 2/10

2/10.11 = 2/10 - 2/11

2/11.12 = 2/11 - 2/12

...

2/97.98 = 2/97 - 2/98

2/98.99 = 2/98 - 2/99

Sau đó cộng và giản ước, chỉ còn:

2/9 - 2/99 = (2*11 - 2)/99 = 20/99

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
0 câu trả lời 99 Lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2017 trong Hỏi đáp SEO bởi Đặng Xuân Mai
0 Votes
1 câu trả lời 68 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 12 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 12 Lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 4 trong Máy tính bởi Khách
0 Votes
1 câu trả lời 101 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 138 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 24 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 10 Lượt xem
đã hỏi 16 Tháng 9 trong Chưa xếp loại bởi Khách
0 Votes
0 câu trả lời 5 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 12 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 14 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 26 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 15 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...