Lỗi " has stopped working" ở Visual Studio 2017 (C#) sửa như thế nào ??

0 Votes
đã hỏi 4 Tháng 6, 2018 trong Lập trình bởi killeranhtran (2 điểm)
Em mới bắt đầu học lập trình C# thì bị lỗi " has stopped working" ở Visual Studio 2017 lúc chạy chương trình thì ném một loạt thế này: em không biết sửa thế nào đây?

Unhandled Exception: System.FormatException: Input string was not in a correct format.
   at System.Text.StringBuilder.AppendFormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
   at System.String.FormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
   at System.IO.TextWriter.WriteLine(String format, Object arg0)
   at System.IO.TextWriter.SyncTextWriter.WriteLine(String format, Object arg0)
   at System.Console.WriteLine(String format, Object arg0)
   at ConsoleApp6.Program.Main(String[] args) in C:\Users\Anh\source\repos\ConsoleApp6\ConsoleApp6\Program.cs:line 15
Press any key to continue . . .

Câu trả lời của bạn

Không trả lời lại câu của người khác, không viết những câu vô nghĩa!

Your name to display (optional):
Chính sách bảo mật: Địa chỉ Email của bạn chỉ được sử dụng để gửi những thông báo này.
Mã xác minh chống spam:
Để tránh mã xác minh này trong tương lai, xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 558 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (720 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 140 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (720 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 63 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 63 Lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kien Kao Thiếu tá (100,289 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 97 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (720 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 244 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (720 điểm)
0 Votes
4 câu trả lời 129 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 23 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 73 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 29 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 8 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 32 Lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 7, 2016 trong Lập trình bởi Khách
0 Votes
0 câu trả lời 8 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...