Giaỉ các phương trình sau: a, x^4 - 3x^2 -10=0 b, x^4 + 2x^2=0 c, 2x^4 - 8x^2=0 d, x^4 - 9x^2 + 20=0 e, 2x^2 + 2/x2 =5

+1 Vote
đã hỏi 31 Tháng 7, 2018 trong Máy tính bởi nguyễn thị ánh nguyệt

2 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 6 Tháng 8, 2018 bởi hyunni_1112 (42 điểm)
Giaỉ các phương trình sau:
a, x^4 - 3x^2 -10=0.       (1)
b, x^4 + 2x^2=0.      (2)
c, 2x^4 - 8x^2=0.      (3)
d, x^4 - 9x^2 + 20=0.      (4)
e, 2x^2 + 2/x2 =5.      (5)
bài làm:

a.  Đặt t=x² , t >= 0.   
  pt (1) trở thành:
t² - 3t - 10 = 0
<=>t1 = 5 , t2 = -2 (không TM)
=> x² = 5 <=> x = √5 , x = - √5

b. pt (2) <=> x²(x² + 2) = 0
          <=> x = 0 hoặc x² + 2 =0 (vô nghiệm)
          <=> x = 0

c. pt (3) <=> 2x²(x² - 4) = 0
          <=> 2x²(x - 2)(x + 2) = 0
          <=> x = 0 hoặc x = 2 hoặc x = -2

d. Đặt t = x² , t >= 0
pt (4) trở thành:
t² - 9t + 20 = 0
<=> t1 = 5 , t2 = 4
=> x² = 5 hoặc x² = 4
<=> x = √5 , x = - √5 hoặc x = √4 , x = - √4

e. 2x² + 2/x² = 5 , x khác 0
<=> 2x⁴ - 5x² + 2 = 0
<=> x² = 2 hoặc x² = 1/2
<=> x = √2 , x = - √2 hoặc x = 1/√2 , x = - 1/√2
0 Votes
đã trả lời 6 Tháng 8, 2018 bởi hyunni_1112 (42 điểm)
C2:
a. (1) <=> x⁴ - 2x² + 5x² - 10 = 0
<=> x²(x² -2) + 5(x² -2) = 0
<=> (x² - 2)(x² + 5) = 0
(...) có thể tự giải
d. tương tự có thể phân tích - 9x² = - 4x² - 5x²

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
0 câu trả lời 5 Lượt xem
đã hỏi 10 Tháng 8, 2018 trong Đố vui bởi doanducanh2006 (2 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 69 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...