mình đang chuẩn bị một buổi ngoại khóa về LGBT và mình cần trả lời câu hỏi này mong mọi gười sẽ giúp mình có một câu trả lời hay nhất:"Đồng tính có dẫn nhân loại đến với diệt vong?"

0 Votes
đã hỏi 16 Tháng 3 trong Tình yêu - Giới tính bởi Khách

2 Câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 19 Tháng 4 bởi Khách
Chính xác, đồng tính có nguy cơ dẫn xã hội đến với diệt vong, NHƯNG chỉ khi tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế giới đều là đồng tính. Ngày nay, số người đồng tính khá ít, và nó không phải là căn bệnh truyền nhiễm như những người trong xã hội hay nói cho nên số người bị đồng tính trong tương lai có thể tăng hoặc giảm tùy thích. Theo một góc nhìn khác, đồng tính cũng là con người và cần được tôn trọng như một con người. Họ có quyền yêu ai tùy họ. Có thể, một cá nhân nào đó cho rằng việc họ phát sinh tình cảm với ai đó sẽ dẫn xã hội đến diệt vong, nhưng theo tôi, suy nghĩ đó thật là ích kỉ, và vô tâm.
0 Votes
đã trả lời 19 Tháng 4 bởi Khách
Thực ra, đồng tính có nguy cơ dẫn xã hội đến với diệt vong, NHƯNG chỉ khi tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế giới đều là đồng tính. Ngày nay, số người đồng tính khá ít, và nó không phải là căn bệnh truyền nhiễm như những người trong xã hội hay nói cho nên số người bị đồng tính trong tương lai có thể tăng hoặc giảm tùy thích. Theo một góc nhìn khác, đồng tính cũng là con người và cần được tôn trọng như một con người. Họ có quyền yêu ai tùy họ. Có thể, một cá nhân nào đó cho rằng việc họ phát sinh tình cảm với ai đó sẽ dẫn xã hội đến diệt vong, nhưng theo tôi, suy nghĩ đó thật là ích kỉ, và vô tâm.

Các câu hỏi liên quan

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...