Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở.

0 Votes
đã hỏi 2 Tháng 5, 2019 trong Hỏi đáp SEO bởi thanhngoc24012008 Trung sỹ (823 điểm)

Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

đã bình luận 1 ngày cách đây bởi StevCilk
Purchase Abortion Pill Online Eli Lilly Cialis Online Generic Cialis 5 Mg  <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Pills Dapoxetine Vendus En Amerique Proscar Propecia Dosage Average Cost Of Cialis Prescription

1 câu trả lời

+2 Votes
đã trả lời 2 Tháng 5, 2019 bởi thanhngoc24012008 Trung sỹ (823 điểm)
 
Câu trả lời hay nhất

Đổi 40% = 2/5.
Nếu lấy 2/5 số vở của Toán chia đều cho Tuổi và Thơ thì mỗi bạn Tuổi hay Thơ đều được thêm 2/5: 2 = 1/5 (số vở của Toán)
Số vở còn lại của Toán sau khi cho là: 
1 - 2/5 = 3/5 (số vở của Toán)
Do đó lúc đầu Tuổi hay Thơ có số vở là:
3/5 - 1/5 = 2/5 (số vở của Toán)
Tổng số vở của Tuổi và Thơ lúc đầu là:
2/5 x 2 = 4/5 (số vở của Toán)
Mặt khác theo đề bài nếu Toán bớt đi 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi và Thơ, do đó 5 quyển ứng với: 1 - 4/5 = 1/5 (số vở của Toán)
Số vở của Toán là: 5: 1/5 = 25 (quyển)
Số vở của Tuổi hay Thơ là: 25 x 2/5 = 10 (quyển)

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
3 câu trả lời 42 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 19 Lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 11, 2018 trong Chưa xếp loại bởi hồ Tú (2 điểm)
0 Votes
0 câu trả lời 32 Lượt xem
đã hỏi 3 Tháng 6, 2015 trong Hóa học bởi Khách
0 Votes
0 câu trả lời 16 Lượt xem
0 Votes
6 câu trả lời 33,683 Lượt xem
0 Votes
11 câu trả lời 116 Lượt xem

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...