Hỏi đáp nhanh

+1 Vote
đã hỏi 2 Tháng 5, 2019 trong Hỏi đáp SEO bởi tendangnhap0005 (42 điểm)

Người ta lấy tích các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30 để chia cho 1000000. Bạn hãy cho biết:
1) Phép chia có dư không?
2) Thương là một số tự nhiên có chữ số tận cùng là bao nhiêu?

1 câu trả lời

+2 Votes
đã trả lời 2 Tháng 5, 2019 bởi thanhngoc24012008 Thượng sỹ (1,003 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 2 Tháng 5, 2019 bởi tendangnhap0005
 
Câu trả lời hay nhất

Xét tích A = 1 x 2 x 3 x ... x 29 x 30, trong đó các thừa số chia hết cho 5 là 5, 10, 15, 20, 25, 30; mà 25 = 5 x 5 do đó có thể coi là có 7 thừa số chia hết cho 5. Mỗi thừa số này nhân với một số chẵn cho ta một số có tận cùng là số 0. Trong tích A có các thừa số là số chẵn và không chia hết cho 5 là: 2, 4, 6, 8, 12, . . . , 26, 28 (có 12 số). Như vật trong tích A có ít nhất 7 cặp số có tích tận cùng là 0, do đó tích A có tận cùng là 7 chữ số 0.
Số 1 000 000 có tận cùng là 6 chữ số 0 nên A chia hết cho 1 000 000 và thương là số tự nhiên có tận cùng là chữ số 0.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
0 câu trả lời 7 Lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Đố vui bởi Ba của bạn
+1 Vote
1 câu trả lời 20 Lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 5, 2019 trong Hỏi đáp SEO bởi tendangnhap0005 (42 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 37 Lượt xem
+2 Votes
1 câu trả lời 39 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 37 Lượt xem
0 Votes
4 câu trả lời 41 Lượt xem
đã hỏi 12 Tháng 3, 2015 trong Chưa xếp loại bởi Ngọc Đính
0 Votes
4 câu trả lời 38 Lượt xem
+1 Vote
9 câu trả lời 79 Lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 2, 2015 trong Game bởi Hoidapvuive Hạ Sỹ (530 điểm)
0 Votes
8 câu trả lời 57 Lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 2, 2015 trong Chưa xếp loại bởi dinhcd7 Thiếu tá (4,740 điểm)
+1 Vote
7 câu trả lời 87 Lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 2, 2015 trong Chưa xếp loại bởi dungkaka1801 Thượng sỹ (1,016 điểm)
0 Votes
9 câu trả lời 84 Lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 2, 2015 trong Game bởi thegum98 (56 điểm)
0 Votes
0 câu trả lời 20 Lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 8, 2018 trong Hỏi đáp SEO bởi Nguyễn Xuân Phú
0 Votes
1 câu trả lời 32 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 44 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 17 Lượt xem
đã hỏi 21 Tháng 1, 2018 trong Chưa xếp loại bởi Khách

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...