Hỏi đáp nhanh

+1 Vote
đã hỏi 2 Tháng 5, 2019 trong Hỏi đáp SEO bởi tendangnhap0005 (42 điểm)

Cho phân số: 

image

a) Có thể xóa đi trong tử số và mẫu số những số nào mà giá trị của phân số vẫn không thay đổi không?
b) Nếu ta thêm số 2004 vào mẫu số thì phải thêm số tự nhiên nào vào tử số để phân số không đổi?

1 câu trả lời

+2 Votes
đã trả lời 2 Tháng 5, 2019 bởi thanhngoc24012008 Trung sỹ (823 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất 2 Tháng 5, 2019 bởi tendangnhap0005
 
Câu trả lời hay nhất

image

= 45 / 270 = 1/6.

a) Để giá trị của phân số không đổi thì ta phải xóa những số ở mẫu mà tổng của nó gấp 6 lần tổng của những số xóa đi ở tử. Khi đó tổng các số còn lại ở mẫu cũng gấp 6 lần tổng các số còn lại ở tử. Vì vậy đổi vai trò các số bị xóa với các số còn lại ở tử và mẫu thì ta sẽ có thêm phương án xóa. Có nhiều cách xóa, xin giới thiệu một số cách (số các số bị xóa ở mẫu tăng dần và tổng chia hết cho 6): mẫu xóa 12 thì tử xóa 2; mẫu xóa 18 thì tử xóa 3 hoặc xóa 1, 2; mẫu xóa 24 hoặc xóa 11, 13 thì tử xóa 4 hoặc xóa 1, 3; mẫu xóa 12, 18 hoặc 13, 17 hoặc 14, 16 thì tử xóa 5 hoặc 2, 3 hoặc 1, 4; mẫu xóa 12, 24 hoặc 11, 25 hoặc 13, 23 hoặc 14, 22 hoặc 15, 21 hoặc 16, 20 hoặc 17, 19 thì tử xóa 6 hoặc 1, 5 hoặc 2, 4 hoặc 1, 2, 3; mẫu xóa 18, 24 hoặc 17, 25 hoặc 19, 23 hoặc 20, 22 hoặc 11, 13, 18 hoặc 12, 13, 17 hoặc 11, 14, 17 hoặc 11, 15, 16 hoặc 12, 14, 16 hoặc 13, 14, 15 thì tử xóa 7 hoặc 1, 6 hoặc 2, 5 hoặc 3, 4 hoặc 1, 2, 4; ...
Các bạn hãy kể tiếp thử xem được bao nhiêu cách nữa?
b) Để giá trị phân số không đổi, ta thêm một số nào đó vào tử bằng 1/6 số thêm vào mẫu. Vậy nếu thêm 2004 vào mẫu thì số phải thêm vào tử là:
2004: 6 = 334.

Các câu hỏi liên quan

+1 Vote
1 câu trả lời 16 Lượt xem
đã hỏi 2 Tháng 5, 2019 trong Hỏi đáp SEO bởi tendangnhap0005 (42 điểm)
0 Votes
0 câu trả lời 18 Lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 4, 2019 trong Kinh doanh bởi tranminhnhut (2 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 47 Lượt xem
đã hỏi 15 Tháng 4, 2019 trong Chưa xếp loại bởi Khách
0 Votes
0 câu trả lời 32 Lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 3, 2019 trong Chưa xếp loại bởi Cương
0 Votes
0 câu trả lời 13 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 15 Lượt xem
0 Votes
2 câu trả lời 29 Lượt xem
đã hỏi 31 Tháng 1, 2019 trong Chưa xếp loại bởi Tiềm
0 Votes
1 câu trả lời 40 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2019 trong Chưa xếp loại bởi Hòang
0 Votes
1 câu trả lời 24 Lượt xem
đã hỏi 28 Tháng 1, 2019 trong Chưa xếp loại bởi Minh
0 Votes
0 câu trả lời 55 Lượt xem
0 Votes
1 câu trả lời 24 Lượt xem
đã hỏi 25 Tháng 1, 2019 trong Chưa xếp loại bởi Hân
0 Votes
1 câu trả lời 41 Lượt xem
đã hỏi 24 Tháng 1, 2019 trong Chưa xếp loại bởi Khách
–1 Vote
1 câu trả lời 22 Lượt xem
đã hỏi 20 Tháng 12, 2018 trong Chưa xếp loại bởi Trần Sơn
0 Votes
10 câu trả lời 50 Lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 12, 2018 trong Chưa xếp loại bởi Minh Minh
0 Votes
10 câu trả lời 48 Lượt xem
đã hỏi 13 Tháng 12, 2018 trong Chưa xếp loại bởi Minh Tuấn
0 Votes
10 câu trả lời 51 Lượt xem
0 Votes
10 câu trả lời 47 Lượt xem
đã hỏi 23 Tháng 11, 2018 trong Chưa xếp loại bởi Trần Được
0 Votes
0 câu trả lời 18 Lượt xem
đã hỏi 17 Tháng 11, 2018 trong Chưa xếp loại bởi Vũ Huyền Trâm

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...