Liệt kê enum trong C#

0 Votes
đã hỏi 31 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kien Kao Thiếu tá (100,289 điểm)

Làm thế nào để liệt kê một enum trong C#, ví dụ dưới đây không compile được:

public enum Suit
{
  Spades,
  Hearts,
  Clubs,
  Diamonds
}

public void EnumerateAllSuitsDemoMethod()
{
  foreach (Suit suit in Suit)
  {
    DoSomething(suit);
  }
}

Báo lỗi như sau: 'Suit' is a 'type' but is used like a 'variable'

(Ở từ thứ Suit thứ hai nhé)

1 câu trả lời

0 Votes
đã trả lời 2 Tháng 2, 2015 bởi Vũ Đức Tuấn Binh nhì (198 điểm)

Thử thay bằng 

foreach (Suit suit in Enum.GetValues(typeof(Suit))) xem.

Các câu hỏi liên quan

0 Votes
1 câu trả lời 66 Lượt xem
đã hỏi 29 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi coolkid Thượng sỹ (1,258 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 100 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (721 điểm)
0 Votes
1 câu trả lời 599 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (721 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 250 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (721 điểm)
0 Votes
2 câu trả lời 146 Lượt xem
đã hỏi 30 Tháng 1, 2015 trong Lập trình bởi Kiên Đặng Trung sỹ (721 điểm)
0 Votes
4 câu trả lời 130 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 11 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 138 Lượt xem
0 Votes
3 câu trả lời 1,395 Lượt xem
đã hỏi 27 Tháng 3, 2015 trong Lịch sử Việt Nam bởi huynhphoho Thiếu tá (10,850 điểm)
0 Votes
3 câu trả lời 36 Lượt xem
0 Votes
0 câu trả lời 51 Lượt xem
đã hỏi 26 Tháng 12, 2015 trong Lập trình bởi Đạt

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...