Thành viên Hka Bigboy

Thành viên được: 4 năm (since 24 Tháng 2, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Hka Bigboy
Vị trí: Cao Bang
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của Hka Bigboy

Điểm: 194 điểm (hạng #71)
Danh hiệu: Binh nhì
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 38
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 15 câu hỏi, 50 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 65 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Hka Bigboy

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...