Thành viên Huỳnh Kim

Thành viên được: 4 năm (since 6 Tháng 8, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của Huỳnh Kim

Điểm: 86 điểm (hạng #116)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 5 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 5 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 10 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for Huỳnh Kim

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...