Thành viên Kiên Đặng

Thành viên được: 5 năm (since 1 Tháng 1, 2015)
Quyền hạn: Super Administrator
Các đặc quyền: Sửa chủ đề của câu hỏi bất kỳ
Sửa bất kỳ câu hỏi nào
Sửa bất kỳ câu trả lời nào
Sửa bất kỳ bình luận nào
Editing posts silently
Đóng bất cứ câu hỏi nào
Chọn câu trả lời hay nhất của bất kỳ câu hỏi nào
Xem địa chỉ IP bài viết của khách
Viewing who voted or flagged posts
Chấp thuận hoặc từ chối bài viết
Ẩn hoặc hiện bất kỳ bài viết nào
Xóa bài viết đã ẩn
Họ và tên: Kiên Đặng
Vị trí: Hanoi, Vietnam
Website: http://hoidapnhanh.vn
Thông tin thành viên:

Hoạt động của Kiên Đặng

Điểm: 721 điểm (hạng #35)
Danh hiệu: Trung sỹ
Các câu hỏi: 99 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 84 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 8
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 15 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 17 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 24 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for Kiên Đặng

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...