Thành viên Nhok_Evin

Thành viên được: 2 năm (since 15 Tháng 6, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của Nhok_Evin

Điểm: 107 điểm (hạng #97)
Danh hiệu: Binh nhì
Các câu hỏi: 17 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 12
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 19 câu hỏi, 2 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 18 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for Nhok_Evin

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...