Thành viên Thục Trinh

Thành viên được: 3 năm (since 17 Tháng 10, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Bùi Thị Thục Trinh
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của Thục Trinh

Điểm: 837 điểm (hạng #30)
Danh hiệu: Trung sỹ
Các câu hỏi: 39 (trong đó có 11 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 113 (có 8 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 20
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 26 câu hỏi, 12 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 29 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 45 bỏ phiếu, 17 rút phiếu

Wall for Thục Trinh

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...