Thành viên baoluong992

Thành viên được: 4 năm (since 26 Tháng 2, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của baoluong992

Điểm: 2,584 điểm (hạng #16)
Danh hiệu: Thượng úy
Các câu hỏi: 57 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 564 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 17 câu hỏi, 19 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 36 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 40 bỏ phiếu, 6 rút phiếu

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...