Thành viên butxaonui_113

Thành viên được: 4 năm (since 5 Tháng 3, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của butxaonui_113

Điểm: 11,629 điểm (hạng #2)
Danh hiệu: Thiếu tá
Các câu hỏi: 1,256
Các câu trả lời: 2,275
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 5 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 26 bỏ phiếu, 8 rút phiếu

Wall for butxaonui_113

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...