Thành viên dinhcd7

Thành viên được: 4 năm (since 25 Tháng 2, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của dinhcd7

Điểm: 4,740 điểm (hạng #8)
Danh hiệu: Thiếu tá
Các câu hỏi: 862 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 708 (có 4 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 1 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 42 bỏ phiếu, 7 rút phiếu

Wall for dinhcd7

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...