Thành viên hoangdebig

Thành viên được: 9 tháng (since 25 Tháng 6, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: không cần biết
Vị trí: vô danh
Website: hỏi đáp nhanh
Thông tin thành viên: đọc làm gì

Hoạt động của hoangdebig

Điểm: 1,060 điểm (hạng #23)
Danh hiệu: Thượng sỹ
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 264
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 100 câu hỏi, 16 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 103 bỏ phiếu, 13 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for hoangdebig

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...