Thành viên hyunni_1112

Thành viên được: 9 tháng (since 5 Tháng 8, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Đặng Thị Hồng Trúc
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của hyunni_1112

Điểm: 42 điểm (hạng #187)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 10
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for hyunni_1112

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...