Thành viên kenvin

Thành viên được: 3 năm (since 16 Tháng 2, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nguyễn Duy Toàn
Vị trí:
Website: hethongso.blogspot.com
Thông tin thành viên:

Hoạt động của kenvin

Điểm: 616 điểm (hạng #31)
Danh hiệu: Hạ Sỹ
Các câu hỏi: 30 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 121 (có 1 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 25 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 25 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 27 bỏ phiếu, 3 rút phiếu

Wall for kenvin

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...