Thành viên kythuatbks

Thành viên được: 3 năm (since 15 Tháng 2, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website: http://suadieuhoa.edu.vn/
Thông tin thành viên:

Hoạt động của kythuatbks

Điểm: 469 điểm (hạng #46)
Danh hiệu: Hạ Sỹ
Các câu hỏi: 80 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 44 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 12 bỏ phiếu, 5 rút phiếu

Wall for kythuatbks

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...