Thành viên lamnhathung

Thành viên được: 1 năm (since 19 Tháng 12, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Lam Nhat Hung
Vị trí: Gia Lai
Website: ghyuu
Thông tin thành viên: hi chào các bạn

Hoạt động của lamnhathung

Điểm: 10 điểm (hạng #476)
Các câu hỏi: 1
Các câu trả lời: 2
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 30 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 18 bỏ phiếu, 15 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for lamnhathung

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...