Thành viên qưertyuiop

Thành viên được: 7 tháng (since 12 Tháng 7, 2019)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của qưertyuiop

Điểm: 112 điểm (hạng #93)
Danh hiệu: Binh nhì
Các câu hỏi: 19 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 33 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 33 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 17 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for qưertyuiop

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...