Thành viên sh123

Thành viên được: 4 tháng (since 28 Tháng 11, 2018)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Đàm Quang Sơn
Vị trí: V N
Website: roblox
Thông tin thành viên: not think
:V

Hoạt động của sh123

Điểm: 444 điểm (hạng #44)
Danh hiệu: Hạ Sỹ
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 99
Các bình luận: 23
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 126 câu hỏi, 20 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 57 bỏ phiếu, 89 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Wall for sh123

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...