Thành viên sungkich3

Thành viên được: 3 năm (since 24 Tháng 2, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của sungkich3

Điểm: 384 điểm (hạng #46)
Danh hiệu: Binh nhất
Các câu hỏi: 60 (trong đó có 16 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 50
Các bình luận: 53
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 10 câu hỏi, 100 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 110 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Wall for sungkich3

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...