Thành viên taintt26368

Thành viên được: 10 tháng (since 10 Tháng 4, 2017)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Nguyễn Tài
Vị trí: Việt Nam
Website: 18 - Đường 19
Thông tin thành viên: 18 - Đường 19

Hoạt động của taintt26368

Điểm: 48 điểm (hạng #140)
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 12
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 1 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for taintt26368

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...