Thành viên thandongtre

Thành viên được: 2 năm (since 29 Tháng 9, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của thandongtre

Điểm: 52 điểm (hạng #154)
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 7
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 13 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 10 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 9 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for thandongtre

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...