Thành viên thanhngoc24012008

Thành viên được: 9 tháng (since 1 Tháng 5, 2019)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Doraemon
Vị trí:
Website:
Thông tin thành viên:

Hoạt động của thanhngoc24012008

Điểm: 1,003 điểm (hạng #30)
Danh hiệu: Thượng sỹ
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 34 (có 26 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 24 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 24 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 41 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for thanhngoc24012008

Please log in or register to post on this wall.

   

   HỎI ĐÁP NHANH - HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CHO NGƯỜI VIỆT

Muốn biết thì phải hỏi - Muốn giỏi thì phải đáp

Liên hệ quản trị trang: dangnamkien@gmail.com - 89B Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

...